فوت و فن خورش بادام کرمانشاهی

هر گوشه از ایران ما پر است از جاذبه ها و فرهنگ های رنگارنگ و خاص یکی ازین جاذبه های خوشمزه در هر استان، غذاهای سنتی است و یکی از بی نظیرترین این غذاها، خورش خلال بادام کرمانشاه است. غذایی اصیل که پای ثابت مجالس رسمی کرمانشاه است.   مواد لازم خورش بادام کرمانشاهی   …

ادامه مطلب