جغور بغور یا حسرت الملوک

جغور بغور یا حسرت الملوک یکی از غذاهای سنتی ایرانه که در قدیم جزء غذاهای ارزان و مختص قشر ضعیف جامعه بود. جغور بغور غذای مرسوم شهرهای تهران، زنجان، کرمانشاه، رشت، اردبیل و ساری بود، اما داستانی که این غذا را جالب تر کرده ازین قرار است که: آورده اند که روزی ناصرالدین شاه با …

ادامه مطلب